En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst där Boris Nielsen predikar.
Vi har tid för både lovsång och förbön för de som önskar.
Samtidigt som predikan har vi Kids för barn från 3 år och uppåt.
Det finns möjlighet till tolkning för dig som är Farsi, engelska eller Spansktalande.
Efteråt kan du köpa fika och hänga i vårt fina kafé.