En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst.
Frank Isaksson med team från vår bibelskola 24/7
predikar och medverkar.
Barnen har sin egna Kids-samling under predikan.
Det finns också möjlighet att köpa fika efter gudstjänsten.