En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst.
Boris Nielsen predikar denna söndag.
Kids för barnen & fika efteråt.
Möjlighet för tolkning till engelska, farsi och spanska finns.