En kyrka för alla nationer och alla generationer

Adventsgudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst i advent.
Anders Wahlund predikar.
Det är kids för barnen samtidigt som predikan
& fika efteråt i vårt kafé.