En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst med dop!

Välkommen till gudstjänst där Maria Nielsen predikar om Kreativ tro!
Barnen har sin egen samling samtdigt som predikan och tolkning erbjuds till engelska, farsi och spanska vid behov. Stanna gärna på fika efteråt!