En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst med barnvälsignelse.

Välkommen till gudstjänst kl 15.00.
Christian Wendesten predikar och det blir barnvälsignelse.
Under predikan fortsätter barnen sin egen gudstjänst en trappa ner på Kids.
Fika på slutet för alla!