En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst med besök av Tom & Andrea Bedford kl 15.00

Välkommen till gudstjänst kl 15.00.
Denna söndag får vi besök av Tom & Andrea Bedford som besökt oss tidigare.

De är pastorer i Bread of life Church i Fresno Kalifornien och kopplade till Salt & light -det församlingsnätverk som vi är en del av.
Kids för barnen under predikan och fika efteråt.