En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst med bibelskoleavslutning

Välkommen till Gudstjänst där Frank Isaksson predikar.
Det blir också avslutning för bibelskolekursen ”Bibeln 24/7”.
Kids för barnen & fika efter gudstjänsten.