En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst med Dave & Chris Richards

Välkommen till gudstjänst med Dave & Chris Richards. (salt & light)
Det är Kids-samling för barnen samtidigt som predikan. Tolkning till Engelska, Farsi och Spanska erbjuds. Fika efteråt.