En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst med Dop kl 15.00

Välkommen till gudstjänst kl 15.00.
Denna söndag har vi dop!
Christian Wendesten fortsätter med del 3 i sin serie om Andens övernaturliga gåvor.
Denna söndag handlar det om de så kallade ”Kraftgåvorna”.
Under predikan så fortsätter barnen sin egen gudstjänst på Kids.
Fika och gemenskap fortsätter efteråt för de som vill.