En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst med Dop

Välkommen till gudstjänst med dop kl 15.00
Christian Wendesten predikar. Samtidigt som predikan är det Kids-samling för barnen. Fika efteråt och tolkning till Engelska, Farsi & Spanska för de som behöver.