En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst med sommarfest kl 15.00

Välkommen till gudstjänst med sommarfest.

Barnen är med hela gudstjänsten denna söndag. (Inget Kids)
Christian Wendesten predikar och det blir fika och festligheter efteråt.