En kyrka för alla nationer och alla generationer

Medlemskurs

Välkommen till en så kallad ”medlemskurs” på onsdag kl 18.00 i våra lokaler i ”House of Gospel”.
Vår förhoppning är att med en sådan kväll kunna förmedla församlingens vision, värderingar och historia.
Vi vill helt enkelt att du ska veta vilka vi är och vad vi står för innan du tar ett beslut om medlemskap eller inte.
Om du vill komma på onsdag, så anmäler du dig enklast till info@goteborgskyrkan.se. Eller säger till någon av oss pastorer.
Välkommen!