En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst kl 15.00.

Boris Nielsen predikar.

Kids för barnen och fika efteråt.