En kyrka för alla nationer och alla generationer

Pre-conference -Möte inför Ett kliv utåt

Välkommen till ett möte där vi laddar upp inför vår konferens ”Ett kliv utåt”.
Vi är mitt uppe i en bönevecka för konferensen och bjuder frimodigt in till en ”möta-Gud-kväll”!
Betz Assefa som är en av våra huvudtalare under konferensen kommer att medverka.
En kväll i Guds närvaro.
Efteråt kommer det att bli efterhäng för alla ungdomar nere i ungdomslokalen.
Kom med förväntan!

Vi kommer också att Livesända från kl 19 på Tv Vision sverige och Facebook. Se Live här!