En kyrka för alla nationer och alla generationer

Välkommen till årets första gudstjänst kl 15.00

Välkommen till 2018 års första gudstjänst.
Kl 15.00. Anders Wahlund predikar.
Kids för barnen & fika efteråt i café Midpoint.