En kyrka för alla nationer och alla generationer

Läger, kurser & event

I samband med läger, kurser och event som anordnas i Göteborgskyrkans regi samlas personuppgifter in för att hantera anmälningar.

De uppgifter vi samlar in är namn och kontaktuppgifter såsom adress, e-post och telefonnummer. Vi registrerar även allergi eller matintoleranser i samband med anmälningarna.

Alla uppgifter insamlade i samband med något av dessa tillställningar används uteslutande för administration av dessa och för hantera anmälningar. De delas inte vidare till någon annan part och används inte i någon form av mail-register eller liknande.

Planning Center / Medlemsregister

För att kunna administrera församlingens medlemmar använder vi verktyget Planning Center. Detta är ett molnbaserat verktyg med funktioner för bland annat medlemsregister, grupper, schemaläggning och liknande funktioner.
Verktyget är amerikanskt och vill du veta mer kring hur de hanterar de personuppgifter som administreras via verktyget kan du läsa mer på deras sida här – Planning Center Privacy Policy

Vanligt förekommande frågor

Måste jag lämna mina kontaktuppgifter?
Det finns inget direkt krav på att du måste lämna uppgifter om dig själv till Göteborgskyrkan. Men om du ser dig som aktiv medlem där Göteborgskyrkan är ditt andliga hem vill vi uppmuntra dig till att dela med dig av dina kontaktuppgifter så att vi kan komma i kontakt med dig vid behov samt underlätta för oss utöva den andliga omsorg om varandra som Bibeln uppmanar oss kristna till.  

Behöver ni ha alla mina kontaktuppgifter?
Utöver vad som står i frågan ovan så om du väljer att lämna uppgifter så behöver vi främst veta namn och ett sätt att komma i kontakt med dig – e-post eller telefon. Om du är volontär i ett av våra team som gör tjänst på söndagar behöver vi både E-post och telefonnummer för att kunna administrera schemaläggningen av våra gudstjänster eller övriga arrangemang.

Vem kommer åt mina uppgifter?
Eftersom det är ett administrationsverktyg så kommer inte alla i församlingen kunna se de uppgifter du lämnar. I nuläget kan enbart ledningen (styrelse & äldste) se uppgifterna samt 1-2 administratörer som hjälper till att få oss igång med verktyget.
För volontärer i ett team kommer teamledaren åt dina kontaktuppgifter och i vissa fall även övriga teammedlemmar. Detta för att kunna koordinera samt samarbeta inom teamen.
Om detta skulle komma att ändras i framtiden kommer alla bli informerade om ändringen samt få möjlighet att radera alla eller vissa av sina uppgifter.

Vilka uppgifter har ni om mig?
Det uppgifter vi lagrar om våra medlemmar kan vara något följande:

  • Namn
  • Postadress
  • Telefonnummer
  • E-postadresser
  • Födelsedag
  • Kön
  • Ev hushåll
  • Ev allergier eller andra viktiga hälsotillstånd, hos barn som vi har ansvar för i Kids

Enligt lag har du rätt att få reda på exakt vilka uppgifter vi har lagrat om dig. Om du skickar ett mail till info@goteborgskyrkan.se och ber om ett utdrag ur vårt medlemsregister för de uppgifter som finns sparade om dig så kommer du få det skickat till dig.

Vad händer om jag inte längre vill vara med i Göteborgskyrkan? 
Om du väljer att inte längre vill vara med hos oss kommer dina uppgifter att raderas inom en rimlig tid. Vill du försäkra dig om att dina uppgifter tas bort skyndsamt kan du maila till info@goteborgskyrkan.se och be om att bli raderad från medlemsregistret.

Jag upptäckte att ni har fel adress till mig. Hur gör jag för att uppdatera den?
Det bästa är om du skickar ett mail till info@goteborgskyrkan.se och ber att få uppgiften ändrad. Vi kommer då att så snart som möjligt uppdatera vårt register med den nya uppgiften.

Jag vill att ni tar bort en del av informationen kring mig.

Om du vill ta bort någon del av de uppgifter du tidigare lämnat till oss så ber vi dig skicka ett mail till info@goteborgskyrkan.se.