En kyrka för alla nationer och alla generationer

Medgivande personuppgiftsbehandling för KIDS

För att kunna administrera församlingens barnverksamhet och se till att vi har god säkerhet kring våra aktiviteter använder vi idag verktyget Planning Center. Detta är ett molnbaserat verktyg med funktioner för att underlätta check-in till våra aktiviteter samt ger våra ledare enkel tillgång till kontaktuppgifter och annan viktig information kring de barn som kommer på olika samlingar och i vår söndagsskola, KIDS.

För att göra hanteringen kring check-in så smidig som möjligt och för att på bästa sätt kunna använda systemet behöver vi lagra några av barnens personuppgifter i vårt system. Dessa uppgifter kommer enbart användas för vår barnverksamhet och hanteras ytterst varsamt.

De uppgifter vi behöver samla in är namn, ålder, samt ev allergier eller övriga viktiga medicinska tillstånd som vi behöver vara medvetna om då vi tar hand om ditt barn.

  • YYYY dash MM dash DD