En kyrka för alla nationer och alla generationer

Mission i andra länder

Etiopien

Nu i januari 2017 åkte ett team från Göteborgskyrkan ner till Addis Abeba i Etiopien. Varje år sänder vi ut olika team för olika slags uppdrag. Denna gång valde Christian Wendesten, Laila Gustafsson, Maria Nielsen och Magnus Linnarsson från vår församling att åka iväg för att betjäna på olika sätt och på olika platser. De första dagarna mötte teamet Abbi och kvinnorna på Mercy House. Här utbildas kvinnorna i ett yrke och samtidigt blir deras familjer försörjda. Vi arrangerade en konferens då också Mats Brorström, pastor och företagare från Billdal medverkade. Dave Richards från Basingstoke ledde pastorsseminarierna. Denna konferens, som vi har två gånger om året med Christian Wendesten och Per Åkvist som ansvariga ledare och initiativtagare är ett samarbete med pastor Belay Kekeba som grundat närmare 70 församlingar i Addis Abeba med omnejd.

Dessutom blev det många tillfällen att betjäna många fattiga barn med kläder och leksaker. Sätt gärna in en gåva på vårt Missionskonto och märk väl vad din gåva ska gå till: Vårt pg för Mission är: 1645581-8 eller swisha till Göteborgskyrkan på nr: 1232184976

Indien och vårt flickhem Zoe girls

Hur det började…
För drygt ett år sedan då evangelist Stepzoe-girls-med-Stephenhen George besökte oss i vårt hem berättade han om sitt hjärta för flickorna i Indien. Eftersom jag själv har haft tankar om att starta barnhem sedan jag var mycket ung så lyssnade jag med idel öra. När han sedan berättade att flickhemmet som han ville starta tillsammans med oss skulle vara i Agra, blev jag extra intresserad. Efter en stund fick jag också reda på att staden är känd för monumentet Thaj mahal. Det påminde mig om en syn som en ung flicka fick när hon bad för mig när jag var i Sydafrika för många år sedan. Hon hade sett Thaj Mahal framför sig när hon bad för mig och jag minns att hon var väldigt blyg för att berätta om den här synen för både mig och den andra pastorn som var med, hon kunde inte förstå dess innebörd. Det enda jag kunde ta reda på då om monumentet var att det byggdes på grund av en mans oerhörda kärlek till sin avlidne hustru och att det idag räknas som ett av världens 7 moderna underverk.
När Stephen berättade detta var det alltså många bitar som föll på plats för mig och vi bestämde oss för att söka Gud om huruvida vi skulle vara med och starta upp flickhemmet eller inte. Alla som var med på mötet var berörda och vi kändes oss enade till att vara med.
Några månader senare, i mars, startades flickhemmet upp tillsammans med oss och vi hade privilegiet att närvara vid uppstarten. Det var en fantastisk upplevelse att träffa de 10 flickorna i åldrarna mellan 8-15 år. I dag har vi ett lite större åldersspann, barnen är mellan 6-15 år. De har kommit till flickhemmet på rekommendationer av församlingar i området. Några är föräldralösa, några har bara en förälder, men gemensamt för alla är att de har blivit förskjutna och förkastade eller att man anser att de inte har råd att försörja dem.
Flickhemmet har ingen laglig rätt till barnen. Så tyvärr är det så att de när som helst kan bli hämtade av en förälder eller släkting. Vilket gör det oerhört svårt att vara en personlig fadder. De gåvor ni ger går alltså inte till en person utan till hela flickhemmet.
Just nu går pengarna till mat, kläder, skolavgifter samt boende och transporter. I dagens läge kan ännu inga löner betalas ut till personalen som nu jobbar helt ideellt. Vi behöver också dubblera antalet givare för att vi ska kunna täcka de kostnader vi har idag. Det finns också fler behov som vi hoppas kunna täcka i framtiden, bland annat en renovering av huset de bor i och även kunna ta in fler flickor i framtiden.
Hoppas att du kan vara med och värva en till som vill vara med och investera i dessa flickors liv och hjälpa oss stå upp för och bygga upp flickornas värde i Indien som idag är så lågt.

Följande personer har varit med på minst en resa till flickhemmet; Said Karegeran, Sara Kling, Rebecka Hugosson, Emmanuel Nilsson, Emelie Brorström, Lukas Gustafsson, Johannes Vigart, Rebecka och David Cruz, Christian, Rebecka och Robina Wendesten

När vi varit på flickhemmet så har vi också besökt 4 olika barnhem där vi betjänat barnen med gåvor, lekar, sång och musik. Teamets medlemmar har helt hållit i dessa möten då de också har berättat bibelberättelser och förkunnat evangelium om Jesus.

Vi har också haft flera tillfällen att medverka i olika församlingar i Agraområdet och varje gång har vi också ledarseminarier för pastorer och äldste i område resa till Agra.

Be gärna nu för vår kommande resa den 7 mars 2017 med följande deltagare: Christian och Robina Wendesten, Johannes Vigart, Isabel Andersson och Kevin Tarifa.
Christian Wendesten