En kyrka för alla nationer och alla generationer

Sermons by Bo Lindquist (Page 2)

Gud är god

Bibelord: Allt Gud gör är gott, Ps 119:68, 1 Mos 1:31 Endast Gud är god, Mark 10:17-22 Guds godhet leder till trygghet/frid, Ps 31:20-21, 27:13-14 Lovprisning, Ps 118:1 Dom, Ps 75:8, Rom 6:23, Jes 59:1, Klag 3:22 Omvändelse, Rom 2:4 Goda gärningar räcker inte, Mark 10:26-27, Joh 3:16-18, Rom 6:23 Gud är god!