En kyrka för alla nationer och alla generationer

Sermons by Frank Isaksson (Page 4)

Leva av Guds ord

Bibelord:  Matt 4:4, Jos 1:7-8, Ps 1, 5 Mos 8:1-6  Kol 3:16, Ps 119:160  Ef 3:16-19, Matt 28:18-20, Apg 18:24-28, 1 Kor 3:5-6, 2 Kor 3:6, 1 Kor 8:1-3  Bamse och tjuvstaden  Amos 8:11, Luk: 6:21, Ps 119:129-133    

Jag och mitt hus vill tjäna Herren

Jag och mitt hus vill tjäna Herren, Joshua 24:14-15 Vara barn, Luk 15:18-20, Mal 4:6, Rom 8:14-17, Luk 6:46-49 Vara förälder, Jak 1:27 – Jesus och hemmen, 1 Mos 1:28, Matt 9:9-10, Luk 19:1-10 Vara förälder – första församlingarna, Apg 2:46, 12:12, 10:23, 16:13-15, 30-35, 28:30-31, Rom 16:3-5 Marias hus, Cornelius hus, Lydias hus, Fångvaktens hus, Paulus hus, Prisqua o Akvillas hus

Uppdrag upprättelse

    1 Petr 5:1-4 Uppdrag upprättelse 1 Petr 5:1, Herren vår rättfärdighet Jer 23:5-6, Mal 4:2, Fil 3:1-11, Ef 6. Den rättfärdige faller sju gånger men reser sig igen. , Agera med hjärta 1 Petr 5:2-3, Vara en medmänniska, Guds hjord, Villigt hjärta. Gå före 1 Petr 5:3-4. Visa vägen, vägleda. Belöning 1 Petr 5_4, Segerkransen.