En kyrka för alla nationer och alla generationer

Att leva i frimodighet

Inför Ett kliv utåt konferens

Bibelord: Matt 28, Apg 1:8, Joh 8:35, Gal 5:1, 1 Tess 2:2, Rom 12:11, Matt 5:15-16