En kyrka för alla nationer och alla generationer

En bön från hjärtat som behagar Gud!

Det är bättre ljud- och bildkvalité i YouTube sändning. Tyvärr är ljudet på Facebook något osynkroniserat.

Bibelord: 1 Kungaboken 3:4, 9, 5 Mos 30:6, Hes 36:26-27, 2 Kor 9:7, 1 Krön 29:17, Ps 37:4, 4:8, 1 Sam 17:28, Ord 17:3, 5 Mos 8:2

YouTube

English interpretation: