En kyrka för alla nationer och alla generationer

En tid du inte sett tidigare

Pastor Marcus Saukkonen predikar ifrån Finska Pingstkyrkan

Gemensam Gudstjänst tillsammans med Allianskyrkan och Göteborgskyrkan

Fyra sanningar:

Du lever i det nya förbundet

Du sitter med honom, Jesus

Du har något att ge

Kristus i mig är härlighetens hopp

Bibelord: 2 Tim 1:7, Hebr 8:6, Ef 2:6, Joh 1:12, Apg 3:6, Hebr 8:6, Kol 1:27