En kyrka för alla nationer och alla generationer

Guds plan med församlingen del III

Bibelord: Luk 14:23, Hebr 3:6, 1 Kor 3:16, 1 Petr 2:4-5, Ef 2:20-22, Haggai 1:2, 8, 13-14, Apg 20:28, Joh 10:2-5, 11-12, Ps 32:8-9, Matt 25:32, Ef 5:25-28, 1:22-23, 3:4-6, 9-11, Upp 22:17