En kyrka för alla nationer och alla generationer

Guds Rike bryter fram och växer därför ska vi tro…tala ut…handla i tro

Bibelord: Matt 6:9-10, 16:19, Mark 4:1, 4:24, Joh 20:21, Luk 19:11, Matt 13:32, 20:1-6, Matt 13:24-30