En kyrka för alla nationer och alla generationer

Hur skall en evighet vara, Du kan höra den Helige Ande tala

Daniel: Hur skall en evighet vara

Bibelord: Matt 25:46, Mark 3:29,10:28-30, Joh 3:16-18, 3:1-7, 2 Kor 4:17-18, 1 Petrus 1:4, 1:17-21.

Said: Du kan höra den Helige Ande tala

Bibelord: Rom 8:14, Apg 8:29, 10:19, kap 15, 1 Kor 12:11, Hebr 3:7, 1 Petrus kap 4.