En kyrka för alla nationer och alla generationer

Vår vision

Vår vision är

Att vara en kyrka för alla nationer och alla generationer!

Vi upplever att detta är en definition på vad Gud har kallat oss till.

Det är säkert mycket bekvämare att bara vara en kyrka med en kultur och med människor från samma land. Och det går så mycket lättare att växa snabbt i antal om man bara satsar på en generation.

Men det Gud kallat oss till och gett oss vision för är att vara en församling där alla folkslag representeras och där olika kulturer möts med Himmelrikets kultur som mål! Vi tror också på att olika åldrar ska mötas i ett samspel mellan generationerna som i en stor familj med ett gemensamt uppdrag!

Vi vill också vara en kyrka för dig som är: (A church 4 U)

Utrustande genom gudstjänster och husgrupper som bygger upp tron och gemenskapen!

Utåtriktad genom att ständigt vinna nya människor genom Ordet och Andens kraft!

Upplyftande genom att vi uppmuntrar varandra och upphöjer Gud i kärlek!

Utbredande genom mission och församlingsplantering här hemma och i andra länder!