En kyrka för alla nationer och alla generationer

Våra värderingar

Vår främsta värdering är grundad på det som Jesus säger är viktigast av allt:
”Älska Herren din Gud av hela ditt hjärta…och din nästa som dig själv” (Mark. 11:28)
 • Älska Gud och …
 • Älska Människor!
Älska Gud!
 • Passionerat!
 • Den första kärleken!
 • Det var han som började att älska oss!
 • Kärleken leder oss in i bön & tillbedjan!
 • Kärleken får oss att lyda och tjäna!
 • Den kärleken är roten till allt gott!
Älska Människor
 • Visar sig i att vi vill vinna människor
 • Visar sig genom våra handlingar och ord!
 • ”Vi behandlar andra som vi själva skulle vilja bli behandlade”!
 • Vi väljer att förlåta den som behandlat oss illa
 • Visar sig i att vi inte talar illa om andra
Ytterligare värderingar som är viktiga för oss och som är kännetecknande för nyapostoliska församlingar enligt George Hunter, Kentucky
 1. Tydligt bibliskt innehåll. Det som förekommer känns igen från skriften.
 2. Uppriktighet i bön. Bönen är konkret och förväntansfull.
 3. Medkänsla med dem förlorade! Evangelisation prioriteras.
 4. Lydnad för missionsbefallningen! Inget man bara läser – utan snarare en arbetsbeskrivning.
 5. Vision av vad människor kan bli. Man ser potentialen i Kristus och alla kan tjäna med kraft och smörjelse.
 6. Kulturell anpassning till målgruppen. Metoderna och stilen passar in för dem som ska nås eller betjänas.
 7. Små grupper (Cellgrupper el. husförsamlingar) där alla troende kommer i funktion.
 8. Starka lekmannatjänster (icke anställda). Frivilliga medlemmar är i full fart med att tjäna Gud som präster i Herrens hus!
 9. Varje medlem och varje sökare tar emot regelbunden ”pastorsomsorg” från lekmän. Husförsamlingsledare/Smågruppsledare och andra medlemmar har den största delen av medlemsomsorgen. Predikanterna är ”utrustare”.
 10. Många tjänster med inriktning på de icke kyrkvana. Många troende är involverade i mission och evangelisation året runt.