En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst

Välkommen till gudstjänst där Christian Wendesten & David Nilsson predikar.
Det är alltid egen samling för barnen under predikan.
Tolkning till Engelska, Farsi och Spanska erbjuds vid behov.
Fika efteråt.