En kyrka för alla nationer och alla generationer

Bibelkväll

Välkommen till öppen undervisningskväll med ”Bibeln 24/7”.
Ingen anmälan behövs.
Fredric Lindeskär & Bosse Lindqvist undervisar på temat: Döpt två gånger? -Dop i vatten & Ande.