En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst

Välkommen till gudstjänst där Pernilla & Christian Wendesten predikar.
Det är alltid egen samling för barnen under predikan.
Tolkning till Engelska, Farsi och Spanska erbjuds vid behov.
Fika efteråt.