En kyrka för alla nationer och alla generationer

Bibelkväll

Välkommen till öppen bibelskolekväll i ”Bibeln 24/7” med undervisning av Frank Isaksson och Noomie Hector på temat: En Gud och samtidigt tre. -Treenigheten.