En kyrka för alla nationer och alla generationer

Bön i hemmen

Välkommen till Bön med nattvard och lovsång hemma hos Bertil & Anki på Kullagårdsvägen 10 i Sävedalen kl 19.00