En kyrka för alla nationer och alla generationer

Bön inför gudstjänsten

Välkommen att vara med och be redan från kl 13.30 till 14.30 i Inhouse-kaféet bredvid gudstjänstlokalen.