En kyrka för alla nationer och alla generationer

Bönebasen kl 18.30

Välkommen till ”Bönebasen” med bön för vår stad & vårt land.
Vi träffas i kyrksalen från kl 18.30.