En kyrka för alla nationer och alla generationer

Bönebasen

Välkommen till Göteborgskyrkans bönemöte ”Bönebasen”!