En kyrka för alla nationer och alla generationer

Evangelisation på Nordstan

Häng med ut på Nordstan lördagen innan första advent.
Ett perfekt tillfälle att bjuda in till våra adventsgudstjänster och nå ut till Göteborgarna med Jesu kärlek!
Vi börjar med att be tillsammans kl 10.30 vid turistbyrån mitt i Nordstan.