En kyrka för alla nationer och alla generationer

Första adventsgudstjänst!

Välkommen till årets första adventsgudstjänst.
Adventssånger i både traditionell och modern tappning med alla åldrar.
Predikan av Christian Wendesten
Kids för barnen och fika för alla!