En kyrka för alla nationer och alla generationer

Bön i hemmen.

Välkommen till bön, nattvard och lovsång hemma hos Börje och Gunilla Eliasson på Stora Björn 7 i Bergsjön kl 19.00