En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst på andra advent.

Välkommen till gudstjänst denna andra advent.
Temat är My Story. Berättelser om bönesvar & Guds övernaturliga ingripande i vanliga människors liv.
Predikan med Boris & Maria Nielsen.
Kids för barnen & fika efteråt.