En kyrka för alla nationer och alla generationer

Evangelisation på Nordstan

Välkommen med till Nordstan på evangelisation kl 10.30-12.00
Vi börjar med att be tillsammans vid turistinformationen.
”Allt Guds folk i Nordstan” -Sista lördagen i månaden.