En kyrka för alla nationer och alla generationer

Bön – Lovång – Nattvard kl 19.00

Välkommen Bön med nattvard & lovsång kl 19.00, hemma hos Christian & Pernilla Wendesten som bor på Orion 16, Bergsjön.