En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst där Anders Wahlund predikar.
Samtidigt som predikan fotsätter barnen sin egen gudstjänst en trappa ner på Kids. Det är fika på slutet för alla!