En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gemensam gudstjänst i House of Gospel kl 15.00

Välkommen till en gemensam gudstjänst med församlingarna i huset.
Göteborgskyrkan, Finska Pingst & Alliansförsamlingen.
Kids för barnen & möjlighet att köpa fika i Hog-cafe´efteråt.