En kyrka för alla nationer och alla generationer

Påskdagsgudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst på påskdagen kl 15.00
Påskens budskap om korset och uppståndelsen presenteras på ett kreativt sätt.
Kids för barnen och fika efteråt.