En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gemensam gudstjänst med Finska Pingst kl 11.00

Välkommen till gudstjänst kl 11.00.
Denna söndag tillsammans med Finska Pingstkyrkan.
Vi har nattvard. Det blir predikan med Christian Wendesten och vittnesbörd.