En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst.

Från och med denna söndag har vi vår vanliga gudstjänsttid igen kl 15.00.
Christian Wendesten predikar.
Vi fortsätter med sommarkul för barnen samtidigt som predikan några veckor till.
Fika efteråt så klart.
Välkommen!