En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst kl 15.00

Maria Nielsen predikar.
Sommarkul för barnen samtidigt som predikan

och fika efteråt.