En kyrka för alla nationer och alla generationer

Göteborgskyrkans Årsmöte

Välkommen till årsmöte för föreningen Göteborgskyrkan.
Eftersom vi förvaltar ekonomi m.m. i föreningsform, så inbjuder vi varje år till årsmöte. Till vårt årsmöte är alla välkomna som är aktiva i vår församling. Vi startar med fika kl 18.00. Sedan tar vi en stund i lovsång och Christian delar en kort undervisning utifrån hur vi arbetar med Uppåt- utåt – inåt och framåt. Därefter har vi årsmötesförhandlingar med årsberättelse, redovisning av ekonomi m.m.